Wie doet wat?

De medewerkers van Stek werken in twee inhoudelijke afdelingen, Hart & Ziel geheten, en in vier stafafdelingen. De teams houden zich bezig met tal van diensten en projecten, de stafafdelingen ondersteunen die werkzaamheden en zetten zich in voor externe klanten.

 

Directie
Ineke Bakker
Esther Brans (secretariaat)
Liesbeth Timmers (managementassistent)


Afdelingsmanagers
Henk Baars
Derk Stegeman
Sandra de Vreede-Smid (bedrijfsbureau)

Voor nevenfuncties directeur en MT-leden
klik hier.

Secretariaat
Nikoline Stauttener
Grace Manoch

De Oase
Jan Baronner
Renée van Mil (beheerder)
José Planken (schuldhulpverlening)

De Paardenberg
Jeannet Bierman (coördinator)
Geoffrey Vijverberg (beheerder)

JONG Transvaal
Inge van Bommel

Individuele hulpverlening
Harmen van de Kamp
José Planken

Jenneke van Veelen

De Halte
Renée Helmes
Lizebeth Melse

Buurt & Lukaskerk
Joline van Poppel

Kariboe Bibi
Lerina Kwamba

2GO: Maatjesprojecten Mensenhandel en Huiselijk Geweld
Inge van Bommel
Lizebeth Melse

De Kinderwinkel
Marijke Beker-Beekman
Petra Kruisselbrink

Diaconaal opbouwwerk
Kees Buist (Den Haag-Zuidwest)
Robin de Jong (Haagse Hout)

StekJong
Jonatan Bartling
Dorinde IJdo
Robin de Jong
Marije Karreman

Christi Loor-Lotterman


 

 

 

 

Begeleiding Straatpastoraat
Derk Stegeman (directeur)
Rieneke de Vries (coördinator vrijwilligers)

Budgetmaatjes070
Pauline Eggink
Maike Lolkema

Christi Loor-Lotterman

Over de drempel
Jan Grotendorst

Mediatheek De Bovenkamer
Ria van der Geest (vrijw.)

Diaconaal advieswerk/Vrijwilligersbeleid
Jan Grotendorst

Gemeentesupport
Jan Grotendorst
Derk Stegeman

Ouderenwerk
Anita del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk

Bethel
Klaas Bruins
Nelleke van Kooij-Tanja (beheerder)

Den Haag Wereldhuis
Mpanzu Bamenga

BabyBullenBank
Nikoline Stauttener

Office support

Anneke IJzerman
Jane König

Vivian Luyckx

Communicatie & fondsenwerving
Marian Hoek van Dijke
Susan Goertz (secretariaat)
Willem van der Meiden
Marianne Polderman (secretariaat)

Financiën & beheer
Peter Prijs (adviseur)
Jannes Bot
Grace Manoch

Kees van der Nol

Kwaliteitsbeheer, P&O 
Ineke Bakker
John Kerseboom

Nikoline Stauttener (secretaresse)

Stek-bestuur
Rein Willems (voorzitter)
Johan Bovenlander (secretaris)
Kerst Troost (penningmeester)
Marion Jongens
Charlotte van der Leest

Barend van der Meulen