2GO zet zich in voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem/haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk

Voor wie?
* Vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder, die zijn uitgebuit in de seksindustrie of in andere sectoren zoals de land- en tuinbouw, horeca of huishoudelijk werk. Zij zijn afkomstig uit Afrika, Azië, Centraal- en Oost Europa, Latijns-Amerika, maar ook uit België of Nederland.
* Vrouwen en mannen, (jong) volwassenen en ouderen, die recent of langer geleden slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Zij zijn afkomstig uit Nederland, maar ook uit andere landen in en buiten Europa.

Het gaat om mensen in Den Haag, uit bovenstaande groepen, die behoefte hebben aan meer sociale contacten.
Voor een interview met een cliënt klik hier.

Wat doen wij?
2GO koppelt maatjes aan cliënten voor ongeveer een jaar. Samen spreken zij af, gaan zij erop uit en ondernemen zij eens per week of eens per twee weken ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop of koken. Voor de activiteiten is een klein budget beschikbaar. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem/haar. Zij laten waar nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Zij kunnen mensen meenemen naar bijvoorbeeld activiteiten in de buurt, waar de cliënt ook ander mensen kan ontmoeten. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens en demotivatie te komen.          

Achtergrond
Begin 2012 startte het maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel. Het project werd opgezet vanuit een samenwerking tussen Stek en VluchtelingenWerk, welke nog steeds actueel is. Vanuit VluchtelingenWerk ondersteunen juridische maatjes slachtoffers in de strafzaak tegen mensenhandelaren en eventueel bij het verkrijgen van een geldige verblijfsvergunning. Stek koppelt sociale maatjes aan de slachtoffers.

Eind 2015 is vanuit Stek het maatjesproject voor slachtoffers van huiselijk geweld van start gegaan. Hoewel de doelgroepen verschillen is het doel van de koppeling nagenoeg gelijk: mensen ondersteunen om uit een sociaal isolement te komen, activiteiten ondernemen en hen in contact brengen met andere mensen. Beide projecten gaan daarom samen door als ‘2GO maatjesprojecten’.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Wij zoeken flexibele vrouwen en mannen die enthousiast zijn, open staan voor andere culturen en overtuigingen en een groot incasserings- en doorzettingsvermogen hebben. De tijdsinvestering is ongeveer een dagdeel per week. Voor een uitgebreidere omschrijving van het werk/de vrijwilligersvacature, klik HIER.

Neem voor meer informatie contact op met:
Lizebeth Melse, coördinator 2GO maatjesprojecten
(070) 318 16 24 / (06) 83 9999 66 / lmelse@stekdenhaag.nl.

Voor de digitale flyer voor vrijwilligers, klik HIER en voor cliënten, klik HIER.

2GO maatjesprojecten maakt deel uit van het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag -www.platformzorgvrijwilligers.nl