De Halte

Sinds 2004 is 'De Halte' een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar mensen op adem kunnen komen.
De tijdelijke opvang is voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers in schrijnende situaties die niet de straat op gestuurd kunnen worden. Ook slachtoffers van vrouwenhandel, voor wie in Den Haag geen tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen terecht in de crisisopvang. In de tijd dat mensen in de opvang verblijven wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van herkomst.

Aanmelding en plaatsing alleen via organisaties waarmee Stek een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Vanuit Stek wordt het project gecoördineerd door Lizebeth Melse: lmelse@stekdenhaag.nl, tel. (070) 318 16 16.
Woonbegeleider is Renée Helmes. Diaconaal werker Hilly Merx (Buurt & Lukaskerk) begeleidt de bewoners.