ANBI-gegevens Stek
 

 

Stek – stichting voor stad en kerk - is een ANBI: het algemeen nut beogende instelling. Hieronder vindt u de daarvoor relevante gegevens.  

Naam: Stek – Stichting voor stad en kerk

KvK Haaglanden 27266989
RSIN: 813244444
IBAN: NL83INGB0009516845
Website adres: www.stekdenhaag.nl
E-mail: info@stekdenhaag.nl
Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
Postadres: Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

Bestuursvorm: Stek is een kerkelijke stichting met een bestuur van zeven leden. De voordracht van nieuwe bestuursleden moet worden goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Doelstelling/visie van Stek vindt u hier.

Het beleidsplan 2012-2015 van Stek (hier te vinden) is in 2017 door het bestuur van Stek als basisdocument gehandhaafd voor verdere beleidsvorming.

Beloningsbeleid: De beloning van de werknemers van Stek is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De laatste jaarrekening vindt u hier, de laatste begroting hier.