Ouderenwerk - ieder mens een eigen verhaal

Ouderen zijn het geheugen van onze samenleving. En de zorg voor ouderen, door predikanten en vrijwilligers in de wijkgemeenten en verzorgingshuizen, is traditioneel een belangrijke taak van de kerk. Met de toenemende vergrijzing en het afnemend aantal vrijwilligers en dominees, komt die zorg vanuit de kerk steeds meer onder druk te staan.

Uit een onderzoek van Stek in 2006 bleek dat ouderen in verzorgingshuizen in Den Haag tevreden zijn over hun huisvesting en verzorging, maar vaker zouden willen doorpraten over levensvragen en geloof. Want mensen hébben niet alleen een verhaal, ze zíjn een verhaal.
Vandaar ons project Ketting van Verhalen.

Een ander project is Zomerstek, zomerse activiteiten vooral op ouderen gericht.
Relatief nieuw is het project Blijf je nog even, dat in 2015 van start is gegaan.

Doel van de activiteiten is: eenzaamheid onder ouderen tegengaan, depressie voorkomen, ouderen stimuleren nieuwe contacten aan te gaan en nieuwe gemeenschappen te vormen. De mens is een verhaal en dat verhaal gaat door, ook in de ouderdom.