Links (financiële) hulpverlening

www.sssf.nl
Website van de St. Samenwerking Sociale Fondsen Den Haag, die waar mogelijk hulp biedt aan Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en geen beroep meer kunnen doen op wettelijke voorzieningen. Aanvragen kunnen worden gedaan via een invulformulier en sociale rapportage van hulpverleners.

www.zorgenbijstand.nl
Website van de stichting zorg en bijstand die (financiële) hulpverlening biedt aan personen uit Den Haag en randgemeenten die in financiële problemen zijn geraakt en een besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau. Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen via doorverwijzingen van een welzijnsinstelling/werker worden ingediend. Deze laatste heeft daartoe voorafgaand overleg met de Stichting Zorg en Bijstand. Daarna heeft de maatschappelijk werkster een gesprek met de cliënt in zijn/haar huis of op het kantoor van de stichting.

www.leergeld.nl
Hier kan een aanvraag worden ingediend voor tegemoetkoming in de kosten van onderwijs, sport en- vormingsactiviteiten voor kinderen in armoedesituaties. Deze stichting is ook aangesloten bij de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen.

www.stichtinghip.nl
Website stichting hulp in de praktijk. Stichting HiP is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevende in contact te brengen met mensen die hulp willen bieden.

www.sp.nl
De Haagse afdeling van de SP beschikt als enige website van een politieke partij over een hulpdienst voor mensen die problemen hebben met het aanvragen van subsidies, huurproblemen en sociaal- economische problemen. Zo mogelijk handelen zij de aanvragen zelf af, anders verwijzen zij door naar de juiste instanties.