Stek - Gemeentesupport

Elke protestantse (wijk)gemeente in Den Haag en de buurgemeenten Voorburg, Rijswijk, Leidschendam en Leidschenveen, kunnen een beroep doen op Stek Gemeentesupport.

Stek Gemeentesupport denkt mee over vragen in uw kerkelijke gemeente die te maken hebben met gemeenteopbouw, het ontwikkelen van missionair en diaconaal werk of de gevolgen van herstructurering.

In de praktijk betekent dit dat wij bijvoorbeeld advies en begeleiding bieden bij de voorbereiding, uitvoering en/of opzet van een:


- kerkenraaddag of bezinningsdag;
- wervingsplan voor vrijwilligers/ambtsdragers;
- diaconaal project of beleidsplan;

- plan van aanpak voor visie- en beleidsontwikkeling


Contactpersoon
Jan Grotendorst

T 070 318 16 16

E info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Jan Grotendorst).

 

Aan ons werk zijn kosten verbonden, intakegesprekken zijn echter gratis (maximaal 3).

 

Met steun van Diaconie PGG