Mediatheek godsdienst & samenleving


Mediatheek de Bovenkamer beschikt over een grote collectie materiaal op het gebied van godsdienst & samenleving. Wie kennis wil maken met de verschillende godsdiensten of op zoek is naar zingeving, vindt in de Bovenkamer toegankelijk materiaal in de vorm van boeken, dvd’s, spellen en zelfs voorwerpen met beschrijvingen. Predikanten en kerkelijk vrijwilligers vinden er een schat aan informatie voor invulling van een dienst, voor pastoraal en diaconaal werk en kindernevendienst. Leerkrachten en studenten kunnen in de mediatheek  terecht voor bruikbaar materiaal voor lessen godsdienst & levensbeschouwing. Mantelzorgers, jeugd- & jongerenwerkers, ouderenwerkers, vrijwilligers en beroepskrachten die zich inzetten voor een betere samenleving kunnen eveneens materiaal vinden dat hen helpt bij hun werk.

Klik hier voor de laatste en hier voor de voorlaatste aanwinstenlijst.


Openingstijden

De mediatheek is elke vrijdag van 10.15 u. tot 17.00 u. en op de eerste woensdag van de maand van 12.30 u tot 17.00 u. geopend. Op andere dagen kan men op aanvraag de mediatheek bezoeken. Een digitale catalogus van de mediatheek is te vinden op www.levobieb.nl.
 

Leenvoorwaarden

Het abonnementsgeld voor de Bovenkamer bedraagt eenmalig € 5,00. Er kunnen maximaal 8 items tegelijkertijd geleend worden. De uitleentermijn voor boeken is 4 weken. Voor dvd’s is dit 2  weken. Bij dvd’s geldt  tevens een “leenvergoeding” van € 0,30. Dit i.v.m. het feit dat dit bedrag bij ons in rekening wordt gebracht door de Stichting “Leenrecht”.

De uitleentermijn kan telefonisch (070-3181615, alleen op vrijdag en de eerste woensdagmiddag van de maand) of per e-mail worden verlengd. Bij te laat terugbezorgen wordt een boete van € 0,10 per week berekend. Na enkele aanmaningen wordt bovendien een extra bedrag ter bestrijding van de kosten in rekening gebracht. 

Mediatheek De Bovenkamer

Parkstraat 32
(070) 318 16 15 / 318 16 16 (algemeen nummer Stek)
postadres: Postbus 371
2501 CJ Den Haag
e-mail: bovenkamer@stekdenhaag.nl