Adressen

Stek


Stek - Stichting voor stad en kerk
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
Postbus 371, 2501 CJ Den Haag
T (070) 318 16 16
F (070) 318 16 00
I info@stekdenhaag.nl

IBAN: NL83INGB0009516845
KvK Haaglanden 27266989
RSIN: 813244444

Stek is erkend als ANBI, het
Algemeen Nut Beogende Instelling.

www.stekdenhaag.nl 

Routebeschrijving Parkstraat

De Kinderwinkel
Van Baerlestraat 113-115
2533 LK Den Haag
Tel: (070) 388 17 58
E-mail: info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Kinderwinkel)

De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
Tel: (070) 396 12 24
E-mail: info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Oase)

www.deoasedenhaag.nl

Buurt & Lukaskerk
Om en Bij 111
2512 XP Den Haag
Tel: (070) 380 78 94
E-mail: info@stekdenhaag.nl (t.a.v. J. van Poppel)

De Paardenberg
Paardenbergstraat 1
2572 XH Den Haag
Tel. (070) 380 16 67
E-mail: info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Paardenberg)

www.paardenberg.nl

Bethel
Thomas Schwenckestraat 28
2563 BZ Den Haag
Tel: (070) 345 93 42
E-mail: info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Bethel)

www.betheldenhaag.nl 

Kariboe Bibi
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
Tel. (070) 393 11 07
E-mail: info@stekdenhaag.nl

www.kariboebibi.nl

 

 

Opdrachtgevers Stek


Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage
M. Quarles van Ufford
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

Tel. (070) 318 16 16
E-mail: mquarlesvanufford@pkn-denhaag.nl

www.protestantsegemeentedenhaag.nl

Classis ‘s-Gravenhage van de Protestantse Kerk in Nederland
Rien de Jonge
Sportlaan 1046
2566 NH Den Haag
E-mail: jonge43@ziggo.nl

Diaconie van de Protestantse Gemeente te
‘s-Gravenhage
Drs. I. Bakker (secr.)
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
Tel: (070) 318 16 16
E-mail: info@diaconiedenhaag.nl

www.diaconiedenhaag.nl