Buurt & Lukaskerk

Een vrijwilliger bij het uitdeelpunt van de Voedselbank in de Lukaskerk: "Ik ben veranderd door mijn werk hier. Vroeger had ik mijn oordeel al klaar; wist ik wat mensen niet goed deden. Eigen schuld, Nederland is vol enz. Maar nu ik de mensen hier ontmoet en hun verhalen hoor, ben ik veranderd."

In de Schilderswijk is in het voorjaar van 2016 Joline van Poppel aangetreden als diaconaal werker. Zij volgt Hilly Merx op die dit werk vijftien jaar heeft gedaan en eind mei 2016 met pensioen ging.
Joline heeft haar stekje nabij de Lukaskerk aan het Om en Bij. Vanuit deze uitvalsbasis legt zij contacten in de wijk, organiseert activiteiten en ondersteunt initiatieven. Zij onderhoudt contacten met cliënten van het uitdeelpunt van de Voedselbank in de Lukaskerk, organiseert maaltijden en themabijeenkomsten voor ongedocumenteerden, bouwt netwerken in de buurt en stelt mensen aan de rand van de samenleving in staat zich sterker en weerbaarder te voelen. Zij werkt samen met tientallen vrijwilligers.

 

De Lukaskerk is begin- en eindpunt van de historische armenzorgwandeling.


Om en Bij 111
2512 XP DEN HAAG
(070) 3807894
Email: info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Joline van Poppel)