Tien jaar Stilteactie tegen armoede!
 

Elke derde dinsdag van de maand staan we vanaf 13 uur stil bij mensen die in armoede leven. Midden op de dag bij de gebouwen van de Tweede Kamer. Op het Plein in Den Haag. Door iets wits te dragen laten we zien dat we verbonden zijn. Reiskosten worden ter plekke vergoed. Iedereen moet kunnen deelnemen!

Dnsdag 21 juni was het tien jaar geleden dat de Stilteactie tegen armoede voor het eerst werd gehouden. Een jubileum om niet uitbundig te worden gevierd. Maar om het moment te markeren deelden we voor de gelegenheid broodpenningen uit, die als munten voor winkelkarretjes kunnen worden gebruikt.

Waarom stilte tegen armoede? Een agressieve toon lijkt normaal te worden met het populairder worden van de PVV. Ook het exploiteren van onrustgevoelens over de economie, eigen inkomen en toekomstperspectief. Die zorgen moeten we serieus nemen. Dat ontkent bijna niemand. Maar ze worden niet serieus genomen. Het budget voor armoedebestrijding in de gemeente Den Haag bijvoorbeeld is nog niet zo lang geleden verlaagd. Als je niet wezenlijk iets ziet veranderen in je situatie is het onmogelijk om opgewekter te worden. Het aantal voedselpakketten dat wordt uitgedeeld in bijvoorbeeld Haaglanden bedraagt al meer dan 2600. Ze begonnen met 80. En dan maar beweren dat het armoedebeleid effectief is. Dweilen met de kraan open? Het lijkt er wel op. Stil zijn en nadenken over deze kwesties leidt misschien tot niets, maar toch.

Voor contact of meer informatie: wezijnhetzat@hotmail.com.

U kunt ons steunen met een donatie: stort op giro 2815885 van Stichting Mara Rotterdam (o.v.v. Stilteactie).