Stek en armoedebestrijding

Armoede bestaat in Nederland, ook in Den Haag. Natuurlijk: elders in de wereld is de armoede vaak acuut en levensbedreigend, maar in het welvarende Nederland komt het helaas ook voor dat mensen op het bestaansminimum moeten leven en afhankelijk zijn van ondersteuning, bijvoorbeeld van kerkelijke organisaties. Niet iedereen is het gegund om zelfredzaam te zijn.

In het werk dat Stek doet voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage is armoedebestrijding aan de orde van de dag. Dat geldt voor het werk van de diakenen van de wijkgemeenten, maar ook voor het werk op de diaconale locaties in de Haagse buurten en wijken: noodhulp, schuldhulpverlening, opvang, spreekuren, bemiddeling. Stek is tevens betrokken bij het werk van de Voedselbank Haaglanden, bij het Straatpastoraat en bij de maandelijkse Stilteactie tegen Armoede op het Plein bij de Tweede Kamer.