Er bruist van alles in Den Haag Zuidwest

Drie werkers van Stek zetten zich samen met vrijwilligers in voor allerlei projecten in Den Haag Zuidwest (Loosduinen, Bouwlust, Vrederust, Morgenstond). Zij zetten zich in voor armoede- en werkgelegenheidsprojecten (sociaal spreekuur, je uit de uitkering werken, banenmarkt en een Sociale Kruidenier), en voor diaconaal en pastoraal ouderenwerk (Dagopvang PlusBlijf je nog even?Huiskamer van toen).

Waar in Loosduinen relatief meer ouderen wonen, is de armoede in Bouwlust, Vrederust en Morgenstond veel groter en neemt die ook toe. In een enquête gaven klanten van de voedselbank aan dat zij willen dat het diaconaal opbouwwerk zich inzet voor werkgelegenheid, een sociaal spreekuur en voorlichting over schulden voorkomen en oplossen.

Armoede- en werkgelegenheidsprojecten

Het sociaal spreekuur is sinds september 2015 actief op twee locaties. Bij vragen over een moeilijke brief, schulden, dakloosheid of andere problemen helpen vriendelijke vrijwilligers. Elke woensdag in de Shalomkerk, Vrederustlaan 96 (voor iedereen), elke donderdag van 14.30–16 uur in de Morgensterkerk aan de Genemuidenstraat (voor voedselbankklanten). Lees hier verder voor meer informatie. Als nieuwe vrijwilligers zijn ingewerkt hopen we ook te starten in De Bokkefort, Dr. H.E. van Gelderlaan 260-262.

Een in 2015 door VOOR Welzijn en Stek opgezette Stadswerkplaats in Loosduinen sloeg uiteindelijk niet aan, om verschillende redenen. Deze leerervaringen namen we mee naar Bouwlust en Vrederust. Stek werkt hier samen met Building Better People, Betrokken Ondernemers Platform, en de Stichting Mooi aan een project Sociaal Ondernemen Escamp. Begin 2016 begon daar eenzelfde project als in Loosduinen met vragen als: Wilt u zelf uw geld verdienen? Wilt u iets betekenen voor uw wijk? Wilt u een sociale onderneming starten? Of bent u benieuwd of uw sociaal idee haalbaar is? Op 31 maart was er een inspirerende bijeenkomst bij voetbalvereniging HMC aan de Beresteinlaan 52. Zes mensen zijn al bezig hun eigen onderneming te starten. Sharon Goeman werkt aan een moeder/vrouwen-centrum, waaronder Amazing Women van Shanelle Bridgewater: vrouwen ontwikkelen zich door samen dingen te ondernemen. Een project dat van huis uit is begonnen, maar daaruit is gegroeid. Ook Anna’s Gedoe maaltijdservice en catering onder leiding van Aisha El Kadiri valt daaronder.
Verder is Ellen Kleijn van start gegaan met haar bedrijf ElCuraZorgt, dat mantelzorgers van mensen met een PGB ondersteunt en die al bij een eerste klant aan het werk is.
Daarnaast is Soufian Bouali bezig met plannen om zijn kringloopbedrijf uit het Centrum naar Bouwlust en Vrederust te verplaatsen omdat hij daar een markt ziet en heel veel mensen kent, die klant kunnen worden.
Verder fietsenmaker Gerard Riphagen, ook tweedehands fietsen en tevens leer-werkbedrijf. Hij is van start gegaan aan Steenwijklaan 500 (volg het bord Building Better People en je komt er). Op de foto aan het werk samen met medewerker Jermi.

Nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds mogelijk, dus als u werk zoekt en erover denkt om een onderneming te starten: neem contact op met Kees Buist, 06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl.

Op 5 november was er in het Zuid-West College een informatie- en banenmarkt voor 50-plussers, georganiseerd door de Werkgroep Tolerantie Bouwlust, waar ook mensen van de Shalomkerk en Stek bij betrokken zijn. 73 werkzoekenden bezochten deze markt, 5 van hen hadden na afloop een baangarantie. Wij zijn heel blij met dit goede resultaat.

Najaar 2017 start de Sociale Kruidenier in Zuidwest. Een Sociale Kruidenier is een kleine supermarkt waar mensen met een smalle beurs zeer voordelig zelf boodschappen kunnen uitzoeken en betalen. Als tegenprestatie gaan zij samen met een vrijwilliger werken aan hun eigen toekomst. Er is geld geworven, er wordt een bus gekocht en najaar 2016 gaat de Sociale Kruidenier van start! Lees hier meer.
 

Diaconaal en pastoraal ouderenwerk

Samen met de protestantse wijkgemeente van de Abdijkerk wordt gewerkt aan een project om bij te dragen aan het terugdringen van sociaal isolement onder ouderen, een groeiend probleem in Loosduinen. Onlangs startte het project Dagopvang Plus. Verder onderhouden vrijwilligers een Minibieb en een Weggeefkast. U leest  er hier meer over.

In het project Blijf je nog even? bieden getrainde vrijwilligers door bezoek en gesprek aandacht voor levensverhalen en levensvragen van thuiswonende ouderen in Loosduinen met chronische zorgbehoefte en eenzaamheidsproblematiek. U leest er hier meer over.
 

Vanuit Stek zijn Marianne van Schravendijk, Kees Buist en Anita del Monte-Lyon-Hendriks bij al deze activiteiten betrokken.